O nás 

 

Společnost Melchiel s.r.o. byla založena v roce 2014 s cílem pomáhat handicapovaným lidem. Zabýváme se výrobou a prodejem dárkových předmětů, blahopřání, aroma visaček, apod. Prodejem těchto výrobků pomáháme potřebným. Vaše podpora se stala pomocí pro Denní stacionář Domovinka a sociálně terateutické dílny Klíček v Bohumíně.

 

Denní stacionář Domovinka a sociálně terapeutické dílny Klíček v Bohumíně

Denní stacionář Domovinka

Posláním Denního stacionáře je nabízet dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením aktivizační, výchovné a pracovní programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost, umožnit sociální začlenění.

Cílem stacionáře je uživatel, který bude soběstačný v péči o vlastní osobu  v co nejvyšší míře a nabídnout uživateli trávit čas aktivně pomocí pracovních, výchovných a vzdělávacích programů.

 

Sosiálně terapeutické dílny Klíček v Bohumíně

Posláním sociálně terapeutických dílen v Bohumíně je poskytovat osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním aktivizační a pracovní programy s cílem podpory při vytváření pracovních a sociálních dovedností směřujících k posílení jejich šance pro samostatnější život.

Cíl

  • získání, rozvoj a udržení již získaných schopností uživatelů v oblasti manuální zručnosti a pracovních dovedností (řemeslné a pracovní techniky)

  • získání, rozvoj nebo obnovení, případně udržení schopnosti uživatelů v oblasti sociálních dovedností (zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, komunikace), uživatel připravený na samostatný život (např. chráněné nebo podporované bydlení)

  • navázání nových kontaktů s vrstevníky, a integrace do společnosti

  • získání pracovních návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu (psychické a sociální kompetence), případně následné uplatnění uživatelů na trhu práce (např. chráněné dílny). více informací naleznete na www.centrumsocialnichsluzebbohumin.cz 

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.