Domov pro seniory

Kapacita služby: 58 uživatelů

Domov Cesmína poskytuje pobytovou sociální službu seniorům. Podpora a péče vychází z individuálních potřeb uživatelů služby, z jejich schopností, možností a z aktuálního zdravotního stavu.

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživatelům služby přiměřenou pomoc a podporu, aby byla v co největší míře zachována a udržována jejich samostatnost a soběstačnost nebo došlo k rozvoji či znovunabytí jejich schopností a dovedností.

Pracovníci Domova Cesmína motivují uživatele služeb  k činnostem, které podporují jejich aktivitu, psychickou a fyzickou pohodu, přispívají k snížení závislosti na službě a posilují místo každého uživatele v běžném životě – ve společenství Domova Cesmína, v rodině i ve společnosti.

Cíle služby:

  1. Poskytovat uživatelům potřebnou podporu a pomoc při zajištění péče o jejich osobu prostřednictvím činností, které služba zajišťuje.

  2. Poskytovat podporu a pomoc pracovníky v takovém rozsahu, která uživatele motivuje k udržování soběstačnosti a nezávislosti.

  3. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení.

  4. Vytvářet podmínky, aby se uživatelé s podporou a pomoci služby cítili bezpečně a spokojeně.

  5. Podporovat rodinné a osobní vztahy uživatelů a jejich zapojení do běžného života společnosti.