Posláním Chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením individuální pomoc a podporu tak, aby žili samostatný, zodpovědný a svobodný život v přirozeném domácím prostředí.

 

Cílem chráněného bydlení je naučit uživatele dovednostem a činnostem souvisejícím se samostatným bydlením v takové míře, aby mohli pokročit k samostatnější formě bydlení, nebo aby žili v chráněném bydlení s odpovídající mírou podpory.

 

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením s nízkou nebo střední mírou podpory, kteří potřebují individuální podporu v každodenním životě. Cílová skupina je ohraničena věkem pro přijetí 18 – 64 let. Uživatelé, kteří dosáhli věku 64 let, mohou službu chráněné bydlení využívat i nadále, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav a možnosti služby.

 

  • dbáme na zachování lidských práv uživatelů a na zachování jejich důstojnosti,
  • služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatelů,
  • individuální přístup k uživatelům – vycházíme z potřeb konkrétní osoby,
  • empatický postoj k uživatelům služby,
  • podporujeme samostatnost a soběstačnost,
  • respektujeme soukromí uživatelů služby, práva a volby, přání a zájmy.