Dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, kterou jste nám projevili .

 

Moc dobře víme, jak je obtížné v dnešní době vynakládat finanční prostředky, a proto jsme velice rádi, že jste se rozhodli své prostředky investovat na činnosti pro Denní stacionář Domovinka a terapeutické dílny Klíček v Bohumíně.

 

Denní stacionář Domovinka investoval finanční prostředky na zřízení „MENTAL CAFÉ“ = "KAFÉ KLÍČEK".

 

Konečně "KAFÉ KLÍČEK" je již v provozu. První káva byla uvařena na Pivní slavnosti ve městě Bohumín (v Hobby parku).

Kávu jsme si také koupili a byla vynikající....plná chuti a aroma :) 

Bohužel nám počasí nepřálo a celá pojízdá kavárna musela být schovaná.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Mental Café

Jedná se o pojízdnou kavárnu, kde obsluhu budou po zaškolení zajišťovat lidé s mentálním nebo kombinovaným handicapem. Za tuto práci budou dostávat finanční odměnu.

 

Cíle:

Hlavním cílem projektu je obohatit dlouhodobou a pravidelnou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností zapojením osob s postižením do pracovního procesu formou obsluhy pojízdného stánku, naučit je novým dovednostem a komunikačním schopnostem, naučit je, jakým způsobem si mohou vydělat peníze.

Cílem je rovněž setkávání veřejnosti s osobami s handicapem na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených.

 

 

 

 

 

Vítejte,

 

 
 

 

www.centrumsocialnichsluzebbohumin.cz/index.php/spolupracujeme/melchiel-s-r-o

 

Společnost Melchiel s.r.o. byla založena s cílem pomáhat handicapovaným lidem. Zabýváme se výrobou a prodejem dárkových předmětú, blahopřání, aroma visaček, apod. Prodejem těchto produktů pomáháme potřebným.Vaše podpora se stala pomocí pro Denní stacionář Domovinka a sociálně terapeutické dílny Klíček v Bohumíně.

Posláním Denního stacionáře "Domovinka" v Bohumíně je nabízet dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením aktivizační, výchovné a pracovní programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost, umožnit sociální začlenění.

 

Najdete nás na adrese: Mírová 97/24 , Ostrava - Vítkovice.